Notícies

23/02/2017  Vine a informar-te dels pròxims cursos de FOAP

Sessió informativa: 28/02 a les 9:30h

FMEH0109 Mecanitzat per arrancament de ferritja

Realitzar els processos de mecanitzat per arrencament de viruta, controlant els productes obtinguts i responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell de les màquines i equips, amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient +Info 

Requisits:

- Títol de la ESO o Graduat Escolar
- Títol de tècnic/a auxiliar (antiga Formació Professional Primer Grau)
- Certificat de professionalitat Nivell 2 (haver superat mínim 1 mòdul formatiu)
- Certificat de professionalitat Nivell 1 de la mateixa família professional (haver superat mínim 1 mòdul formatiu)
- Prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà o d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys.

Sessió informativa: 01/03 a les 9:30h

SSCS0108 Atenció sociosanitària a persones en el domicili

Ajudar en l'àmbit soci-sanitari al domicili a persones amb especials necessitats de salut física, psíquica i social, aplicant les estratègies i procediments més adequats per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn. +Info

SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.  +Info

 

Requisits

- Títol de la ESO o Graduat Escolar
- Títol de tècnic/a auxiliar (antiga Formació Professional Primer Grau)
- Certificat de professionalitat Nivell 2 (haver superat mínim 1 mòdul formatiu)
- Certificat de professionalitat Nivell 1 de la mateixa família professional (haver superat mínim 1 mòdul formatiu)
- Prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà o d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys

 

Sessió informativa: 07/03 a les 9:30h

SEAG0209 Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials

Realitzar labors de neteja en espais oberts, instal·lacions i equipaments industrials, utilitzant els mitjans, útils i vehicles de tonatge inferior a 3.500 kg, adequats a cada espai i/o equipament per aconseguir la consecució d'un òptim nivell de neteja i higiene. +Info


SSCSI0109 Treball domèstic

Realitzar les tasques de neteja de superfícies i mobiliari de la vivenda, elaboració d'aliments, de rentat i planxat, cosit bàsic manual i preparat de llits, seleccionant i utilitzant les tècniques, útils, productes i electrodomèstics per garantir la higienització del domicili i permetre la disponibilitat de l'ús dels llits, roba de la llar, peces de vestir i consum d'aliments, complint amb la normativa de prevenció de riscos laborals. 
+Info

 

Requisits:

       
- Sense requisits formatius ni professionals.

 

**Per a totes les accions formatives és obligatori estar inscrit a l'Oficina de Treball tant si la persona està ocupada com desocupada.

**Cal portar CV i bolígraf a les sessions informatives


Rubí Forma
Esther Hidalgo
Tel. 935 813 900
Edifici  RUBÍ+D
Rambleta de Joan Miró s/n
08191- RUBÍ
Ajuntament de Rubí


III Jornada sobre Formació Professional a Rubí

Ajuntament de Rubí

Borsa de treball

Oficina de serveis a l'empresa

Inverteix a Rubí