Formació

Cada any es programa una oferta formativa en diferents camps laborals, adreçada a la població d’acord amb la detecció de necessitats  de les persones i les empreses.

IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2 IMPES 2

Activitats del Servei any 2014

 

 

 

                                            Memòria del Servei d'impuls a l'ocupació any 2014 (document PDF)